S’invertiran 22.500 euros en la remodelació del parc Paquito El Xocolatero

Diputación Provincial de Alicante invertirà 22.500 euros en obres de millora del parc Paquito El Xocolatero de Cocentaina, informa el govern municipal contestà.Després d’un any de diferents reunions i gestion directes, finalment s’ha acceptat este projecte en la convocatòria del 2013.

“Els tècnics de Diputació ens han fet vàries visites per a que explicarem el projecte, com han vist que era correcte i adequat han acceptat”, ha explicat el regidor d’Obres i Serveis, Marcos Castelló. “Les obres per una part donaran un millor accés per a tots eliminant barreres arquitectòniques, també millorarem la seguretat dels xiquets i reduirem el consum elèctric”.

Les millores a realitzar són les següents: supressió d’un tram de 15 metres de l’escaló de la vorada que delimita l’àrea de jocs infantils, facilitant així l’accés. Aquesta actuació suprimeix les barreres arquitectòniques. També s’eliminaran tres pins de 25 metres que estan a la zona de jocs infantils i poden resultar un perill per la caiguda de branques, seran substituïts per arbres més xicotets de la zona de la Serra de Mariola, aquesta actuació a més s’instal•larà paviment de seguretat en aquesta zona. La substitució dels arbres i de l’arena pel catxú de seguretat afavorirà la reducció de despeses de les arques municipals tant en neteja com en jardineria.

Per últim, s’adaptaran els 24 punts de llum de vapor de mercuri de 125 W canviant-les per llums electròniques de baix consum de 65 W i de color de 4200 k, contribuint així al compromis que te aquest equip de govern per a una millor eficiència energètica i reducció del consum.

Send this to a friend