Opinió y cartes al director

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els articulistes exposen posicions personals.

Els textos remesos a través d’aquest apartat seran publicats a la secció d’opinió i / o cartes a director de El Nostre Ciutat, o bé en la versió online de El Nostre Digital. Per a la seva publicació ha de fer constar: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon.

Es publicaran opinions, rèpliques i suggeriments d’interès general, respectuosos a les persones i institucions amb un màxim de 20 línies, que podran ser extractades. Tot i així resulta impossible publicar-les totes. No podem mantenir correspondència o contacte telefònic sobre elles.

Els articles d’opinió i cartes a director també poden ser remeses per correu ordinari a Plaça Pintor Gisbert, 3, Alcoi 03801. Per e-mail: director@elnostreciutat.com.