Sòl, sòl, sòl industrial

Sòl, sòl, sòl industrial. És la lletra de la cançó que organitzacions empresarials i grups polítics repeteixen cada cert temps….