Acaba la tercera fase de les obres del barri Els Clots

Fins al moment, la quantia destinada a totes les millores realitzades en Els Clots ronda el milió d'euros

Acaba la tercera fase de les obres del barri *Els *Clots
Carrer de *Els *Clots en el que s’ha actuat durant la tercera fase.

El barri de Els Clots ha vist completada la tercera fase de les obres de millora que s’estan duent a terme i que han aconseguit als carrers Rogelio Sanchis i el tram de Gregorio Casasempere Juan comprés entre els carrers Oliver i Pintor Laporta. Les obres van començar a mitjan març i tenien un termini d’execució de cinc mesos, per la qual cosa han finalitzat un mes abans del temps estipulat.

Les obres han tingut tres objectius principals. D’una banda, s’ha procedit a la renovació del clavegueram o a la construcció en aquells trams en què no existia, la qual cosa ha suposat també l’oportunitat de renovar la xarxa de proveïment d’aigua potable. Aprofitant aquesta obra en el clavegueram, s’ha procedit a la renovació de l’asfalt i les voreres, adaptant aquestes a la normativa d’accessibilitat.

Les actuacions dutes a terme han suposat una inversió de 326.700 euros i han sigut executades per l’empresa Asfalts i Construccions Aitana *SL, que va presentar la millor oferta. Aquesta actuació s’ha dut a terme amb una subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant.

Fins al moment, les millores en el barri de *Els *Clots, en les tres fases executades, han arribat al tram del carrer Llibertat números 1 i 13 i a la de Els Clots, així com al tram del carrer Pare Vitòria entre Gregorio Casasempere Juan i Llibertat; Pintor Laporta entre Gregorio Casasempere Juan i el carrer Llibertat, i el tram del carrer Llibertat entre Oliver i Pintor Laporta, i ara recentment als carrers Rogelio Sanchis i el tram de Gregorio Casasempere Juan comprés entre els carrers Oliver i Pintor Laporta. La inversió duta a terme en les tres fases executades ronda el milió d’euros, comptant amb diferents subvencions.

Queden pendents, per a una o diverses fases, el carrer Metge Manuel Rodríguez entre Oliver i Pintor Laporta, i el tram de Pintor Laporta entre Llibertat i Metge Manuel Rodríguez.

Fins al moment, la quantia destinada a totes les millores realitzades en Els Clots ronda el milió d’euros.

Send this to a friend