Alcoi aconsegueix més de 220.000 euros de Fons Europeus per a la modernització de l’administració

En total li correspondrà 1 milió d'euros que rebrà al llarg de tres anualitats

Alcoi aconsegueix més de 220.000 euros
Edifici de l’Ajuntament d’Alcoi.

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha publicat la resolució de subvencions per a projectes de transformació digital i de modernització de l’administració, amb les quals dotaran a municipis de més de 50.000 habitants i capitals de província. Tal com informem quan es va publicar la convocatòria, el Ministeri subvencionarà els projectes que s’hagen presentat i que complisquen els requisits establits en la convocatòria, fins a l’import màxim que per a cada Ajuntament està determinat. En concret, a Alcoi li correspondran finalment 220.803 euros i rebrà un milió d’euros per a la modernització de l’administració al llarg de tres anualitats.

A la nostra ciutat es desenvoluparan dos projectes amb aquesta subvenció: ciberseguretat i targeta ciutadana. Pel que respecta a la ciberseguretat, corresponen 75.227,83 euros que es destinaran a garantir la seguretat de les infraestructures, comunicacions i serveis digitals prestats per l’Ajuntament d’Alcoi i millorar les seues capacitats de prevenció, detecció i resposta davant incidents de ciberseguretat.

Es durà a terme un alineament amb l’Estratègia Nacional de Ciberseguretat, millorant la seguretat i resiliència de les xarxes i els sistemes d’informació i comunicacions de l’Ajuntament i dels serveis prestats per aquest, i fomentant la cultura i compromís del consistori amb la ciberseguretat i amb la potenciació de les capacitats humanes i tecnològiques. El projecte proposat persegueix afavorir el desenvolupament i la prestació de serveis digitals eficients, segurs i fiables per a la ciutadania, empreses i el funcionariat.

Entre els molts objectius que es duran a terme, cal ressaltar que s’afavorirà la millora de l’accessibilitat dels serveis públics digitals a la ciutadania i empreses, garantint la privacitat i protecció de la informació, optimitzant la disponibilitat i fiabilitat i minimitzant l’impacte de les possibles ciberamenaces. El projecte ha d’estar finalitzat abans de l’1 de desembre de 2022.

El segon projecte és el de la targeta ciutadana, dotat amb 145.565 euros. Es pretén dur a terme la implantació d’un sistema de targeta ciutadana, tant física com virtual (mòbil), la qual cosa permetrà realitzar nombroses funcions amb l’administració i els serveis públics amb un únic suport, facilitant i agilitant aquests procediments a la ciutadania. Aquest projecte suposa integrar en una única aplicació serveis com el bo de l’autobús, carnet d’instal·lacions esportives, carnet de la biblioteca, accés a l’administració electrònica de l’ajuntament, etc. El projecte ha d’estar finalitzat abans del 31 de desembre de 2022.

Send this to a friend