Banyeres demana noves ajudes a l’IVACE per a millorar els polígons

D'atorgar-se podrien beneficiar al les Molines, les Barraquetes i les Creus

Banyeres demana noves ajudes a l'IVACE per a millorar els polígons
Vista d’una de les àrees industrials de Banyeres

L’Ajuntament de Banyeres de Mariola ha sol·licitat a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) la concessió d’ajudes per al desenvolupament de projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en els polígons industrials. La decisió que es cursara la sol·licitud, que podria beneficiar, cas de concedir-se, als polígons de Les Molines, a les Barraquetes y a Les Creus, es va adoptar per unanimitat per tots els partits polítics que formen la corporació.

La filosofia d’aquestes ajudes, que ja s’han atorgat en anys precedents al consistori i que han suposat l’execució d’importants millores en aquests polígons, té com a objectiu assegurar la qualitat de les infraestructures existents i incrementar-la a través de noves obres o serveis, en tant que la millora en la qualitat dels espais industrials redunda directament en les empreses en ells implantades, així com en els seus treballadors i usuaris

Els treballs que podrien ser subvencionats es refereixen a actuacions que es realitzen durant l’exercici 2024 i tindran com a objecte tipologies com ara l’execució d’obra civil dirigida a la implantació de fibra òptic i altres serveis o infraestructures susceptibles de ser cablejades, sistemes de vigilància a través de circuit tancat de televisió, actuacions que milloren la mobilitat urbana entre els quals es troben la creació de carrils bici i zones d’aparcament o estacionament de bicicletes o patinets i creació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Igualment es contempla l’ampliació o creacions de depuradores, millores en el sistema d’enllumenat públic mitjançant d’eficiència energètica o energies renovables, millores dels sistemes contra incendis, implantació de sistemes de gestió de resídus, millores de zones verdes i instal·lació de zones i recorreguts biosaludables i regeneració paisatgística i ambiental dels polígons. Altres aspectes que també poden ser contemplats són els relacionats amb la millora viària, creació d’eines web amb informació sobre els polígons, senyalització i identificació de carrers, millora del sanejament i del subministrament d’aigua i adquisició de terrenys confrontants, entre altres.

Send this to a friend