Comencen les obres de reparació dels desperfectes a l’aparcament de la Rosaleda

El passat 9 de setembre es van iniciar els treballs per a la reparació de les deficiències del pàrquing de la Rosaleda, després que l’UTE responsable d’aquesta infrastructura, formada per les empreses Ortiz e Hijos i Auplasa, haja accedit a fer front a aquesta actuació arran de la sanció interposada per l’Ajuntament d’Alcoi.

Al Ple ordinari del passat mes de juliol es va resoldre iniciar l’expedient sancionador a l’empresa concessionària, com a conseqüència del lamentable estat en què es troben les instal·lacions per una absoluta falta de manteniment per part de les empreses que exploten l’aparcament. Així, el Govern va resoldre aplicar una sanció de 300,51 euros diaris fins que s’iniciaren els treballs de manteniment i conservació, desestimant les al·legacions per part de l’UTE per a que fóra l’Ajuntament qui assumira aquesta conservació. Així, es va determinar doncs que havia de ser l’empresa que explota l’aparcament la responsable dels treballs, atenent al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula la concessió de l’aparcament durant un període de 50 anys, que estableix clarament que el manteniment i conservació de tot l’aparcament, inclosa la superfície, correspon al contractista.

Tal i com explica la regidora de Règim Jurídic Lorena Zamorano, “l’expedient es va iniciar a principis de l’any 2012, quan els tècnics municipal visiten les instal·lacions i constaten el lamentable estat en què es troben. Realment, els problemes havien aparegut molt abans, com ja coneixen tots els que han utilitzat el pàrquing, però fins eixe moment no es documenten les deficiències ni s’actua. Ara, per fi, l’empresa ha començat els treballs, gràcies a que l’actual Ajuntament ha deixat enrere anys de deixadesa i permissivitat amb determinades gestions, i hem pres la iniciativa per a que l’aparcament puga atendre en perfectes condicions els seus usuaris, ja que la proliferació de goteres i filtracions fins i tot posava en risc la integritat de les persones en cas d’afectar a la instal·lació elèctrica. Ja vam dir que aquest Govern no consentiria que la Rosaleda costara més diners als alcoians del que ja ens ha costat, i l’empresa ha entés que és la seua responsabilitat el manteniment del pàrquing, per la qual cosa ens congratulem que hagen començat per fi els treballs”.

Send this to a friend