Compromís exigeix transparència i racionalització en les despeses de publicitat municipal

El portaveu de Compromís, David Abad, ha manifestat que: ”El govern municipal ha de ser transparent en la contractació de la publicitat institucional, que mai no pot estar subjecta a la discrecionalitat de les autoritats ni a criteris subjectius. Cal saber quants diners es destinen i com”.

Des de Compromís s’insisteix que la contractació de la publicitat en els distints mitjans de comunicació ha de gaudir de totes les garanties públiques i democràtiques, i per tant no ha d’estar concebuda com un mecanisme destinat al manteniment econòmic de persones o empreses sinó a prestar un servei públic. S’ha d’evitar que els ciutadans tinguen sospites de favoritismes polítics o possible manipulació informativa.

“Totes les despeses de publicitat s’haurien de regir per criteris de transparència, justificats i que permeten el control públic. Per això demanem que es publiquen a la pàgina web de l’Ajuntament “—puntualitza el regidor.

David Abad proposa: “que siga una comissió de treball formada, com a mínim, per representants de tots els partits polítics la que regule en l’Ajuntament d’Alcoi l’aplicació de criteris objectius, racionals i avaluables per a repartir la despesa en publicitat de forma equitativa, eficient, independent i austera. Com que fins ara aquestes decisions s’han pres directament des d’Alcaldia i és al gabinet d’Alcaldia on s’ha regulat quants diners es destinen a cada mitjà, proposem un canvi que millore la transparència en l’adjudicació dels imports econòmics als distints mitjans de comunicació”

No és la primera volta que Compromís demana que s’apliquen principis de transparència informativa, tant quan formava part del govern com des de l’oposició. “De fet, en el Pressupost alternatiu que vam presentar per a 2013 ja ho vam sol·licitar i l’alcalde es va comprometre a donar compte puntualment de totes les despeses en mitjans de comunicació. Però han passat ja molts mesos i aquesta informació no ha eixit publicada ni la tenim. Cal recordar que estem parlant d’una consignació inicial de 200.000 mils euros anuals i sobre la qual caldria tindre una transparència exquisida”—conclou Abad.

Send this to a friend