Dotació de 210.000 euros per a ajudes a la rehabilitació

Les convocatòries es refereixen a façanes i mitgeres i a elements estructurals constructius amb amiant

Dotación de 210.000 euros para ayudas a la rehabilitación
El barri de Batoi està inclòs en una de les convocatòries.

L’Ajuntament d’Alcoi ha aprovat les bases de dues convocatòries de subvencions, una destinada a la rehabilitació de façanes i mitgeres, i una altra per a la rehabilitació d’elements estructurals i per a la substitució d’elements constructius amb amiant, totes dues amb un pressupost que ascendeix a 210.000 euros.

Cal recordar que en el cas de la rehabilitació de façanes, es refereix a aquelles que estan catalogades de tot el terme municipal, i també a les situades en el barri de Batoi i al carrer Na Saurina d’Entença.

Totes les convocatòries tenen caràcter retroactiu i es podran subvencionar actuacions iniciades des de l’1 de gener de 2023, havent d’estar finalitzades el 15 de novembre de 2024. Per a optar a les ajudes s’ha d’haver formalitzat prèviament l’Informe d’Avaluació de l’Edifici. El termini de presentació serà d’un mes, una vegada s’hagen publicat les bases en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Send this to a friend