El Consell de Formació Professional aprova les seues activitats per a enguany

També es va realitzar el balanç del 2023 quant a les iniciatives dutes a terme

El Consell de Formació Professional aprova les seues activitats per a enguany
Sessió del Consell d’FP sobre el tancament de 2023 i el programa per a aquest 2024.

En el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alcoi s’ha dut a terme una sessió del Consell de la Formació Professional d’Alcoi en la qual s’han revisat les activitats realitzades l’any 2023 i es va acordar el Pla d’Actuació per a l’any 2024.

A més, es va exposar el balanç de resultats de Xarxa FP, en relació a les mobilitats realitzades per staff i estudiants de la ciutat, així com les d’acolliment, que en 2023 va arribar realitzar un total de 186 mobilitats, aconseguint el màxim històric de la ciutat en la xarxa des que va entrar a formar part de Xarxa FP l’any 2012.

Destacar que durant l’any passat es van realitzar diverses iniciatives en relació als dos objectius proposats en l’anterior Consell, això és, conéixer la situació de la FP a Alcoi i posar en valor la mateixa.

Per al primer objectiu, es va explicar que l’Estudi d’FP i Mercat Laboral recollia, per primera vegada, informació relativa a la inserció de persones desocupades amb titulació de Formació Professional.

I en relació al segon, es van dur a terme des de l’Ajuntament diferents actuacions, a vegades en col·laboració amb entitats del territori, com les dirigides a proporcionar orientació a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i famílies.

Finalment, es va acordar continuar amb el treball coordinat de totes les entitats que formen part del Consell per a la difusió i comunicació de l’Acreditació de Competències Professionals a Alcoi tant per a població desocupada com per a treballadors en actiu.

Send this to a friend