El Museu de Belles Arts d’Alcoi: “Rescatant el Tresor Cultural”

En la cruïlla de preservar la nostra rica herència artística i catapultar-la al futur, la creació d’un Museu de Belles Arts a Alcoi s’erigeix com una oportunitat única per a exaltar el nostre patrimoni artístic i cultural.

Este projecte no sols s’honraria als excepcionals i reconeguts artistes com Emilio Sala, Fernando Cabrera, Lorenzo Casanova, Plácido Francés, José Mataix, Antonio Gisbert, Lorenzo Ridaura, Persejo, i extens etcètera, sinó que també es convertiria en un tribut viu a la diversitat artística que floreix en la nos-tra terra.

La restauració d’un antic edifici a Alcoi per a albergar este museu no sols seria la rehabilitació de carreus i rajoles , sinó la reactivació d’un testimoni silent de la història local.

Este espai revitalitzat es convertiria en l’epicentre on les pinzellades del passat convergeixen amb les ex-pressions contemporànies, creant un diàleg atemporal entre generacions.

Afortunadament, nostre volgut Alcoi atresora un lle-gat cultural i artístic que ens incumbeix com a societat. És la nostra responsabilitat reivindicar i ex-plorar esta riquesa, revelant tresors ocults i celebrant la creativitat que ha florit en la nostra terra al llarg dels anys.

Enmig dels desafiaments que enfronta este ajunta-ment, la creació d’un Museu de Belles Arts emergeix com un far de possibilitats.

En esta legislatura, es presenten nombrosos reptes que demanden debat i recuperació. És el compromís, tant a nivell governamental com personal, dedicar tots esforços possibles a esta il·lusió i anhel. Encara que comptem amb recursos limitats, la limitació no ha de ser obstacle per a combatre-la amb imaginació i es-forç.

La creació d’este museu no sols serà una inversió en art, sinó un llegat que transcendeix les limitacions de la realitat actual, inspirant a les generacions esdeve-nidores a abraçar i nodrir la seua identitat cultural.

I a pesar que són moltes els elements, edificis, història, que afortunadament Alcoi posseeix, es la nostra obligació com a societat i com a govern, posar en valor tot allò que testimonie la nostra riquesa pa-trimonial … com l’Art, com els “Quadres”.

A propòsit de “salvar els quadres” i fent referència a una dita que el meu sogre Carlos solia dir… “ el tambor, també és tropa”.

Salut i Art per a tots!!

IGNACIO TRELIS. Pintor i regidor de Patrimoni Cultural a l’Ajuntament d’Alcoi

Send this to a friend