El pla vacacional de Sanitat millora però no satisfà als sindicats

Des del Sindicat Mèdic consideren insuficient les places que es cobriran durant juliol, agost i setembre amb les substitucions

El pla vacacional de Sanitat millora però no satisfà als sindicats
El servei d’Urgències de l’hospital Verge dels Lliris ha duplicat la plantilla. | ARXIU

Al juliol, agost i setembre es concentra el gruix de les vacances de la gran majoria de la societat, incloses les dels professionals sanitaris.

El departament de Salut d’Alcoi, tenint en compte tant l’hospital Verge dels Lliris com els diferents centres de salut de l’àrea, disposa d’un pla de vacances per als citats mesos. El gerent de l’àrea, Enrique Barbeito assenyala que inicialment “enviem una proposta” que va ser rebutjada, però no obstant això, finalment, el pla d’enguany suposa “un augment del 3% respecte a l’any passat”, alguna cosa que radica essencialment en el fet que “actualment tenim més plantilla, i per tant, hi ha més places que cobrir i el pla de vacances ha de ser més alt”.

Barbeito afirma que amb “el pla de vacances es tracta de substituir a la gent que es va sense haver de tancar els serveis. Funcionarem com l’any passat, quan passem l’estiu sense grans problemàtiques. Les coses es van desenvolupar més o menys dins del llit normal i això és el que espere per a enguany”.

Avança que “diferent serà que no puguem cobrir baixes o malalties, perquè anem justos i no hi ha substituts. Igual algun centre auxiliar d’algun municipi haurem de tancar-lo i derivar la demanda assistencial”, això, en cas que es produïsquen més baixes, segons apunta Enrique Barbeito.

El gerent indica que la baixada de l’activitat assistencial durant aqueixes dates en el nostre departament ajuda al correcte funcionament dels serveis.

En alguns casos seran les plantilles pròpies dels serveis les que es cobrisquen, és a dir, mentre que alguns professionals es van de vacances, els que es queden podrien veure augmentat el seu treball per a assumir el dels seus companys, segons comenta el director mèdic de l’Hospital d’Alcoi, Quico Fenollar.

URGÈNCIES I QUIRÒFANS
“En Urgències hem passat de 9-10 professionals a 20, així que es pot assumir el servei sense dificultats”, apunta Fenollar. Barbeito fa referència també a la millora que hi ha hagut en la xifra d’anestesistes.

Sobre Urgències, el gerent de l’àrea comenta que “actualment està havent-hi sobrecàrrega, però la plantilla l’està portant bé”, degut precisament a l’augment que hi ha hagut de les places de l’actual plantilla.

Fenollar també fa al·lusió al tema dels quiròfans: “la intenció és passar de 6 a 4 quiròfans diaris –i en determinades quinzenes, a 5–”, quan l’any passat es va passar a 3. Així mateix, s’eliminaran els autoconcerts de les vesprades de juliol i agost.

Sobre els professionals, serveis o especialitats per als quals s’han demanat substituts, Barbeito detalla que són aquells en els quals “hi ha més problemes, sobretot zeladors, auxiliars i infermeres, i també alguns metges, com a medicina interna, ginecologia o rehabilitació. De metges rehabilitadors hem sol·licitat 3 i no hi ha disponibles, així que, possiblement els canviem per fisioterapeutes”, i és que, el gerent al·ludeix precisament a la falta de professionals sanitaris o al fet que qui vindre al departament de Salut d’Alcoi.

VALORACIÓ SINDICAT MÈDIC
Quant al pla de vacances, el delegat a Alacant del Sindicat Mèdic, Alberto Acosta, considera que les substitucions contemplades en el citat pla són insuficients, encara que reconeix que la situació “ha millorat” i que l’activitat es redueix a l’estiu en el nostre departament, a l’haver moltes persones fora de la nostra ciutat i comarques degut precisament a les vacances estivals i critica especialment aquells serveis en els quals “no es cobreix res”, com a Urgències o pediatria en Atenció Primària, segons assenyala.

Acosta, sobre la base de les dades del pla de vacances de l’àrea de Salut, comenta que, referent a especialitats de l’Hospital d’Alcoi, en el cas de juliol “dels 1678 dies que hi ha per a cobrir perquè els professionals es van de vacances, es cobriran només 98 dies”, és a dir, el 5,84%.

A l’agost les dades són similars, amb 106 coberts dels 1900 –5,57%–, mentre que al setembre , també en especialitats de l’esmentat hospital, es cobriran 120 dies de 1620, la qual cosa representa el 7,40%.

Acosta explica que habitualment són més complicades les substitucions en aquestes especialitats que en medicina familiar d’Atenció Primària per exemple, perquè “estan contractant gent que no té l’especialitat de família, que no ha fet el MIR, gent que ha acabat la carrera ara” per a cobrir aqueixes places.

“No estem en contra de la contractació de ningú, però demanem que s’aplique la llei, i és la pròpia administració la que no l’està complint” en dur a terme aquesta pràctica.

Això ajuda precisament al fet que la taxa de substitucions en medicina general/familiar siga molt més elevada que en especialitats de l’Hospital. Per exemple, al juliol es cobreixen el 40,5% dels dies, i la xifra encara incrementa més en el cas d’infermeria en Atenció Primària: al juliol es cobreixen més del 70% dels dies, i entre el 62 i el 66% a l’agost i setembre, sobre la base de les dades oferides per Alberto Acosta.

Així mateix, el delegat del Sindicat Mèdic es mostra ferm assegurant que “el servei essencial es dona per l’esforç i la professionalitat dels metges, però les xifres són ací, que cadascun traga les seues pròpies conclusions”.

Send this to a friend