El presidente de ADIF visita la estación del tren

El alcalde de Alcoy, acompañado de dirigentes del PP y de las diputadas nacionales Amparo Ferrando y Patri Blanquer, ha recibido en la estación del tren a Gonzalo Ferre, presidente de ADIF, empresa que gestiona las infraestructuras de Renfe, quien ha podido comprobar las condiciones en que se encuentra la estación de Alcoy. Gonzalo Ferre tiene sus origenes familiares en Alcoy y Banyeres y su paso por la Fabrica de Monedas posibilitó la edición de sellos de Corrreos oficiales dedicados a Alcoy y otras poblaciones de la zona. En esta ocasión no ha adquirido ningún compromiso, aunque ha reconocido que es necesario invertir en el tren, si bien también ha recordado que ahora no hay dinero.

La visita de Gonzalo Ferre ha sido aprovechada por el alcalde Toni Francés para entregarle el documento de acuerdos de alcaldes de estas comarcas reivindicando las mejoras para el tren Alcoy-Valencia.

El texto de este escrito entregado a Ferre dice así:

“La Comissió d’Alcaldes i Alcaldeses en defensa del Tren Xativa-Ontinyent-Alcoi, en reunió celebrada el dia 14 d’octubre de 2013 en l’Excel•lentíssim Ajuntament d’Ontinyent, acorden:

-Mostrar la seua decepció per l’abandonament de la línia per part de la Generalitat Valenciana i el Govern de l’Estat Espanyol

Després d’haver-nos reunit ambla Conselleria d’Infrastructures, Territori i Medi Ambient i ambla Delegació de Govern, mostrem la nostra DECEPCIÓ, perque un any més, la partida pera la línia als Pressupostos Generals de l’Estat pera 2014 és de 100.000 euros, una quantitat que no mostra ni tan sois voluntat política d’actuar sobre la mateixa, més tenint en compte que de la partida de 100.000 euros consignada pera enguany no s’ha invertit ni un euro.

-Demanar una partida de 1milió d’euros a la Generalitat Valenciana i 1 milió d’euros als Pressupostos Generals de l’Estat i l’execució del protocol de 2009

Així les coses, demanem la consignació d’una partida d’1 milió d’euros als Pressupostos de 2014 de la Generalitat Valenciana, que garantisca la continu1tat de la línia amb el manteniment adequat i evite el seu deteriorament, i el compliment del protocol signat en l’any 2009 pel Ministeri de Foment i la Conselleria d’Infrastructures

-Remetre estes peticions als grups representats a Les Corts Generals i a la Generalitat Valenciana

En aquest sentit, es remetra un escrita tots els portaveus deis grups representats a Les Corts Generals perque realitzen esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat de 2014 realitzant estes peticions, i sol•licitar a la Generalitat Valenciana que les tinga en compte al seu projecte de Pressupostos pera 2014, jaque encara s’esta a temps, evitant així tenir que acudir al tramit d’esmenes.

En representació de la Comissió d’Alcaldes, signa: Antonio Francés Pérez. Alcalde d’Alcoi”

Advertisements

Send this to a friend