Els beneficis de Caixa Ontinyent pugen un 5%

L'Assemblea General ordinària ha aprovat els comptes del passat any 2023

Els beneficis de Caixa Ontinyent pugen un 5%
Assemblea General de Caixa Ontinyent celebrada a la fi de juny.

Caixa Ontinyent ha aprovat els comptes de 2023 en una Assemblea General ordinària que ha comptat amb l’assistència del 89% dels seus consellers generals.

Aquests comptes mostren un benefici, abans d’impostos, de 13,5 milions d’euros, un 11,43% més que en 2022. Després del pagament d’impostos, que suposen 3,8 milions d’euros, el benefici net es va situar en 9,7 milions d’euros, un 4,98% més que en 2023.

Des de Caixa Ontinyent es detalla que la proposta de distribució d’aquests beneficis permet elevar el nivell de capitalització de l’entitat –en destinar-se 8,5 milions d’euros a reserves– i potenciar les accions de la seua obra social –a la qual es destinen 1,1 milions d’euros–.

La morositat va baixar al 2,75% amb una cobertura del 71,98%, i el capital CET1 es va situar en el 17,22%, molt per damunt del mínim exigit pel Banc d’Espanya.

LÍNIES D’ACTUACIÓ
En l’Assemblea també s’han aprovat les línies d’actuació per a enguany, mantenint com a eixos principals l’expansió, l’avanç en tecnologia, la consolidació de la solvència i el desenvolupament del seu personal, tant en reorganització com en captació de talent.

En aquesta mateixa sessió també s’ha procedit a la renovació dels membres del Consell d’Administració i de la Comissió de Control, conforme al que es disposa en la legislació.

Així, l’Assemblea General ha reelegit, per a un nou període de mandat de 6 anys, com a membre del Consell d’Administració a José Pla Barber, actual President, i a Mª Ángeles Martínez Ferri, actual Vicepresidenta segona. I per a cobrir les vacants per finalització de període de mandat ha triat a Alejandro Mollá Descals i Jose-Rafael Revert Fuset.

OBRA SOCIAL
Finalment, un altre dels aspectes abordats després de conéixer els resultats de la passada anualitat, és que, aquests, juntament amb altres romanents, recuperacions i ingressos, permeten un pressupost d’obra social per al 2024 de 1,5 milions d’euros.

La principal novetat és el llançament, mitjançant Fundació Caixa Ontinyent, d’un programa que contribuïsca a un creixement econòmic equilibrat, a l’estat de benestar i a cura del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.

Send this to a friend