En marxa les obres de reforma de la Casa Consistorial

Amb una inversió de 275.759 euros l'objectiu és millorar l'eficiència energètica

En marxa les obres de reforma de la Casa Consistorial
Los trabajos se llevan a cabo en la casa consistorial y en el edificio administrativo.

Ja estan en marxa les obres de rehabilitació de la casa consistorial i del seu edifici administratiu, que s’estan duent a terme amb l’objectiu d’aconseguir una millora de l’eficiència energètica i consegüentment, una reducció de la despesa.

Entre les intervencions destaca la substitució de les fusteries existents per altres noves amb triple envidrament, que garantiran una reducció de la pèrdua de calor, màxim aïllament acústic, resistència al vent i impermeabilitat.

L’actuació s’inclou en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Alcoidemà) i suposa una inversió de 275.759 euros, dels quals el 50% està cofinançat a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 2014-2020 (FEDER).

S’ha començat actuant en la façana del passatge de Sant Llorenç, on s’està modificant el gran buit que il·lumina l’escala de l’edifici administratiu. Ací s’estan recuperant els buits originals que disposava l’edifici, de manera que es millore l’eficiència energètica del mateix i es recupere l’escala i composició de la façana original.

També es preveu la intervenció sobre les baranes de les finestres situades entre l’entreplanta i la planta quarta de l’edifici administratiu que actualment no compleixen l’altura mínima establida en el Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, així com la renovació de la fusteria exterior de les façanes de l’edifici administratiu que donen al carrer Sant Llorenç, Pasatge de Sant Llorenç i Plaça de Dins, i de la fusteria existent en els dos patis interiors, entre altres actuacions.

Send this to a friend