Es rehabilita un edifici municipal en Sant Maure

Serà cedit, en règim de lloguer, a col·lectius amb dificultat d'accés a l'habitatge.

Es rehabilita un edifici municipal en Sant Maure
Exterior de l’edifici en el qual s’estan dut a terme les obres.

En dies passats s’han iniciat les obres encaminades a la rehabilitació i instal·lació un ascensor en un edifici municipal en el número 13 del carrer Sant Maure que serà cedit, en règim de lloguer, a col·lectius amb dificultat d’accés a l’habitatge.
A més de la rehabilitació i implantació de l’ascensor, els treballs que s’estan duent a terme inclouran la redistribució interior de l’edifici per a la configuració dels quatre nous habitatges de dues habitacions (una per planta) i dels espais comuns. També s’escometran millores de l’envolupant tèrmica de l’edifici amb la consegüent millora del confort i reducció del consum energètic. D’altra banda, s’intervindrà en determinades estructures horitzontals per a permetre el compliment de la normativa vigent relativa a accessibilitat, es preservarà la façana principal i es repararà i adequarà la façana posterior.
Segons explica la regidor d’Habitatge, Teresa Sanjuan, “Aquesta acció, al costat d’unes altres que estem duent a terme des de l’Ajuntament d’Alcoi, contribuiran a oferir accés a l’habitatge als col·lectius amb més dificultats, sobretot a les persones joves i a les persones majors de 65 anys”.
Les obres han sigut adjudicades a la constructora alcoiana *¡Elasa, que té ara un termini de nou mesos per a executar-les. El preu del contracte és de 354.894,06 euros, quantitat que serà cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu pluriregional d’España FEDER 2014-2020. A més, es compta amb una ajuda de 42.788,95 euros, procedent del conveni entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alcoi per a la gestió de l’Actuació de Regeneració i Renovació Urbana d’Alcoi (*ARRU). La resta de l’import serà finançat amb fons municipals.

Send this to a friend