La Comunitat se situa en la mitjana espanyola dels resultats de l’Informe Pisa 2022

Mostra l'estimació dels rendiments de l'alumnat en les competències de matemàtiques, comprensió lectora i ciències

La Comunitat se situa en la mitjana espanyola dels resultats de l'Informe Pisa 2022
Estudiants realitzant els exàmens de selectivitat a Alcoi. ARXIU

La Comunitat Valenciana se situa en la mitjana espanyola dels resultats de l’Informe Pisa 2022, un informe que mostra l’estimació dels rendiments de l’alumnat de 15 anys en les competències de matemàtiques, comprensió lectora i ciències, dels més de 80 països participants.

El treball de camp d’esta edició es va realitzar en la primavera de 2022 i hi van participar 1.625 alumnes de 53 centres educatius de la Comunitat Valenciana.

En la competència lectora, la Comunitat Valenciana ha obtingut una puntuació mitjana de 482, dada superior al total d’Espanya (474), l’OCDE (476) i la UE (475). Quant a l’àmbit de les matemàtiques, la mitjana de la Comunitat és igual a la mitjana d’Espanya, que se situen, els dos casos, en 474, una mitjana lleugerament inferior a la de la UE (474) i l’OCDE (472).

Per la seua banda, en competència científica la Comunitat ha obtingut un resultat mitjà lleugerament inferior al d’Espanya (483 enfront de 485) i a la mitjana de l’OCDE (484) i de la UE (485).

La directora general d’Innovació i Inclusió, Xaro Escrig, ha assenyalat que estos resultats “ens han de fer reflexionar per a prendre decisions i accions que ens porten a millorar resultats i les competències de l’alumnat de la Comunitat Valenciana”.

Comparació amb edició anterior

Les dades de la Comunitat Valenciana en l’Informe Pisa són també positives si es referencien a l’edició anterior de 2018. En la competència científica l’estimació del rendiment mitjà ha augmentat 1 punt i en la competència lectora ha augmentat 4 punts.

Així mateix, l’estudi també ha analitzat l’efecte de la pandèmia COVID-19 i conclou que, en el cas d’Espanya, ha sigut responsable d’una disminució de 7 punts en l’estimació del rendiment en competència matemàtica, del total de 8 punts que ha baixat des de 2018.

D’esta manera, si considerem este efecte a escala nacional, els resultats a la Comunitat Valenciana s’han de valorar positivament, perquè la disminució en esta competència ha sigut d’1 punt.

Send this to a friend