La desocupació ha passat del 36 al 21% a Alcoi en l’última dècada

L'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat a la ciutat en 3.358 persones des de 2014, un 24% més

La desocupació ha passat del 36 al 21% a Alcoi en l'última dècada
Vista general del polígono La Beniata de Alcoy. ARCHIVO

Les xifres d’afiliació a la Seguretat Social a Alcoi han experimentat una evolució positiva en els últims anys. La dada més recent publicat pel Ministeri de Treball, corresponent al mes de març, reflecteix la tendència creixent de l’última dècada, exceptuant únicament un lleu descens entre 2022 i 2023 i un altre de major envergadura (-5%) en 2020, any de la pandèmia (veure taula adjunta).

En concret, la ciutat té en l’actualitat 82 treballadors més que fa un any i un total de 3.358 més que en 2014, és a dir, un 24% d’increment acumulat en deu anys. Com déiem, al març de 2020 –res més declarar-se l’estat d’alarma– es produeix una caiguda d’afiliats de quasi 900 persones, mentre que comparat la dada actual amb el de prepandèmia, l’increment és del 4%: 644 treballadors més inscrits que al març de 2019.

I si en lloc d’atendre les dades d’afiliació a la Seguretat Social, ens fixem en les estadístiques d’atur en aquest mateix període, la conclusió és que ara a Alcoi hi ha 3.189 aturats menys que fa deu anys, passant de 7.845 al març de 2014 als 4.656 del mes passat, dada oferida pel servei valencià d’ocupació, Labora.

A l’hora de valorar aquest important descens, convé calcular també el percentatge que representa el nombre d’aturats respecte de la població activa (població en edat de treballar donada d’alta en el Sistema de Seguretat Social) i comprovem que en aquests moments és del 21%. En 2014, en canvi, la proporció d’aturats era del 36%, quinze punts més que en l’actualitat.

El major augment, com és habitual, se situa en el denominat règim general de treballadors, que engloba la majoria de contractes, encara que també es produeix un increment en el corresponent al règim d’autònoms, que segons la base de dades del Ministeri de Treball, a Alcoi suposen entorn del 21% del total d’afiliats a la Seguretat Social.

Especialment en els últims anys, les xifres d’afiliació al règim de treballadors autònoms s’han mantingut més o menys estables, però si observem l’evolució en l’última dècada, veiem que hui dia la ciutat d’Alcoi compta amb 235 autònoms més que fa deu anys, això és, un 6,7% més.

Advertisements

Send this to a friend