La Salle implanta un nou sistema educatiu

L'innovador model prescindeix dels llibres de text convencionals i els substitueix per materials didàctics d'elaboració pròpia que combina amb suports audiovisuals i altres formats

La Salle implanta un nou sistema educatiu
Escolars i docents, en el col·legi La Salle.

El col·legi La Salle d’Alcoi ha implantat un nou model educatiu que acaba amb els horaris i les aules tradicionals i renova el sistema d’avaluació. El tradicional ensenyament compartimentat ha sigut substituïda per seminaris, tallers i projectes, en els quals l’alumnat adquireix coneixements de manera transversal, s’informa des del propi centre. La Salle Alcoi s’adhereix al Nou Context d’Aprenentatge (NCA), un model pedagògic propi, fruit de la reflexió i la investigació, que respon a les demandes actuals.

Els canvis aconsegueixen tant a la formació del professorat, en la qual s’ha invertit una mitjana de 50 hores per educador, com a la remodelació interior dels centres de manera progressiva, on es treballa en els anomenats paisatges educatius, que porta al redissenye de les aules.

L’innovador model prescindeix dels llibres de text convencionals i els substitueix per materials didàctics d’elaboració pròpia que combina amb suports audiovisuals i altres formats. Els nous materials permeten la ràpida actualització del contingut per a respondre al context present.

Send this to a friend