L’Ajuntament prohibeix llançar tovallons i l’ús de drons en les Entrades

Entre altres normes de regulació específica durant les Festes de moros i cristians

L'Ajuntament prohibeix llançar tovallons i l'ús de drons en les Entrades
El públic pot llançar confeti únicament. ARXIU

L’Ajuntament d’Alcoi ha emés l’acostumat bàndol en què es detallen la regulació de tots aquells aspectes de la nostra ciutat que previsiblement es veuran alterats per les pròximes Festes de Moros i Cristians en honor de Sant Jordi.

Entre molts altres aspectes, indica que el dissabte 20 d’abril hauran de romandre buides de mobiliari o elements que puguen constituir un obstacle, els carrers per les quals discorre tant l’Entrada com la Diana, a més d’altres com Joan Cantó, Sant Josep, El Tap, Sant Joan, Sant Maure, Santa Rita, o La Sardina, per motius de seguretat i evacuació.

Així mateix, i per raons de seguretat i ordre públic, durant les Entrades de Moros i Cristians, aquelles activitats que disposen de finestres habilitades per a la venda de begudes, que recaiguen als carrers o caps de carrer on discorre la desfilada, no podran fer ús de les mateixes en cap concepte, havent d’utilitzar l’accés normal per a l’atenció al públic.

Aquest bàndol també detalla que està prohibit l’estacionament de vehicles en la totalitat dels carrers del circuit de festes delimitades pels talls de trànsit. Els accessos pel Pont de Sant Jordi, Passeig Ovidi Montllor (Viaducte), Capellá Navarro, Alcassares, País Valencià i Pont Vell de Sant Roc (accés al Terrer), estaran tallats excepte per a càrrega i descàrrega dels vehicles autoritzats i dins de l’horari permés. Cal recordar aquesta prohibició especialment en la plaça Pintor Gisbert, del 20 al 22 d’abril.

El bàndol autoritza la Policia Local a actuar com procedisca en cada cas, si es detecta la instal·lació no autoritzada d’altaveus en la via pública, o la reproducció de música en els locals o en la via pública, encara que estiguen autoritzats, el volum de la qual puga molestar als veïns o interferir en actes de festes programats, especialment durant les entrades, les processons, així com en la desfilada de bandes.

El document recorda que està prohibit llançar a la via pública tovallons de paper o similars, especialment en les desfilades del dia 20 d’abril, pel risc de relliscades i caigudes per a vianants o cavalls. Es considera falta lleu l’abocament de qualsevol element diferent al confeti de 15 mm. de diàmetre màxim o a les serpentines.

Convé incidir en l’article 69.7 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, que prohibeix el consum de begudes alcohòliques en la via pública excepte que l’autoritat local ho autoritze en festes patronals. L’Ajuntament d’Alcoi l’autoritza i tal com diu aquest article “s’hauran d’adoptar les mesures necessàries que garantisquen el compliment de la prohibició de venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques pels menors d’edat i de les altres prohibicions establides en aquesta llei”.

El bàndol parla d’altres aspectes a tindre en compte com els espectacles pirotècnics o la prohibició d’ús de drons en zona de concentració de persones, excepte els dels Cossos de Seguretat de l’Estat i aquells que compten amb els deguts permisos de l’autoritat competent.

Finalment, recorda el deure de mantindre els terrenys, solars, edificis, construccions i instal·lacions en condicions de seguretat, funcionalitat i habitabilitat, sent els únics responsables dels danys que pogueren produir-se, els propietaris d’aquests, per la qual cosa hauran de mantindre’ls en condicions.

Advertisements

Send this to a friend