Mitges veritats i falta de memòria

Els últims dies, i d’acord amb la premisa del principal partit de l’oposició municipal de transmetre veritats a mitges als ciutadans, hem hagut d’escoltar a regidors del PP queixant-se de que el govern no els transmet les novetats al voltant del PGOU i han de llegir a la premsa les qüestions al respecte. Una vegada més, hem d’explicar als alcoians quina és la veritat, qui falta a ella, i qui intenta passar per damunt de les qüestions importants per desviar l’atenció del que realment importa: el PGOU s’està fent amb un procés públic, participatiu, transparent i net.

Primerament hem d’assenyalar que el document previ, que és el que s’ha presentat i ja està a l’abast de TOTS ELS CIUTADANS (també del PP) és un document base, que ha servit a l’equip redactor per posar-se al dia sobre la situació urbanística del municipi. Aquest document s’ha tardat 2 mesos en redactar ja que així ho marca el contracte amb l’empresa i tal com indica el plec de condicions, aquest document és un compendi de tot el que a dia de hui tenim acceptat i a partir qual anem a encetar un debat amb totes les entitats i ciutadans que vullguen sobre les possibles noves propostes.

Hem d’aclarir també que el cost total del PGOU serà d’uns 311.000 euros amb pagaments durant els pròxims 3 anys: el primer any el cost seria de 62.000 euros, una quantitat que no es dedica només al document previ, sinó a la feina posterior. Recordem que el PP, quan estava al govern local, va gastar mes de 700.000 euros sense aconseguir traure avant ni tan sols aquest document tan important. Simplement, els diners dels alcoians es van gastar intentant justificar propostes que tots coneixem. Citem, com a exemple, les següents valoracions des de Conselleria d’aquells projectes:

“El escaso grado de desarrollo y consilidación de solares en las “areas urbanas” zonificadas en el PORN de Mariola (Llometes, Sargento, Sector A, etc) no justifica la reclasificacion de sectores de nuevo crecimiento en las “Areas Agricolas” zonificadas en el PORN de Mariola (Sectores 2 y 3 “Serelles-Solana”, sector 1 “Xirillent Golf”, etc.).”
“Los ámbitos denominados “Solana Serelles”, “Xirillent” y “La Canal” […] cuentan con pronuciamientos ambientales precedentes […] que estiman no aceptable para el medio ambiente o con importantes efectos negativos las actuaciones propuestas, […] no procede un pronunciamiento ambiental distinto”

Aquest va ser el resultat, junt a altres conseqüències que encara arrossegarem molts anys, de la no aplicacio del sentit comú en l’urbanisme, de la búsqueda d’afavorir interessos particulars per damunt de l’interés general de la ciutat, i la principal causa de la pèrdua de temps i diners per justificar. I com a resultat també tenim 10 anys de retard en la redacció del PGOU d’Alcoi, que tan necessari era.
Aquest govern parteix d’una premissa: el futur urbanístic de la ciutat el determinaran els ciutadans, i serà en base a un model sostenible i en funció de les necessitats reals, no en base a especulacions.
L’actual equip redactor ja ha realitzat una anàlisi DAFO, que és una anàlisi real de la ciutat on es busquen les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, i ha de ser una anàlisi que s’ajuste a la realitat el màxim possible, ja ha quedat enrere el temps d’autoenganyar-se: si no coneixem les amaneces i les debilitats no sabrem convertir-les en oportunitats ni fortaleses, que és un altre dels objectius que tenim a l’hora de pensar en el futur d’Alcoi. I tot açò, repetim, es farà amb l’ajuda de totes i tots.

La voluntat del govern és aconseguir implicar als ciutadans, a les entitats, als organismes i als col·lectius alcoians, i això inclou també als grupos polítics que estan a l’Ajuntament; és per això que el dia que es va presentar el equip ens vam reunir amb el PP i el Bloc per presentar-los, i personalment els vam demanar que sempre que tingueren qualsevol dubte contactaren amb ells o sol·licitaren una reunió, ja que les portes estan obertes per al PP, tant com per a la resta de ciutadans.

Després de 10 anys governant, els regidors del PP sabran que l’urbanisme s’ha de fer de gran escala cap a dins; lògicament en aquest document previ no podem tindre el detall de tots els carrers ni de tots els barris. És un document que zonifica el territori. Així, si ja vinguera detall de la futura plaça Al-Azraq, per exemple, segurament significaria que el PGOU ja estaria pràcticament finalitzat. Aquestes coses les deurien saber, però potser el PP entén que el govern ja té el PGOU acabat d’acord amb la voluntat dels partits que el formen; però repetim: el PGOU ha d’aplegar la voluntat de TOTA LA CIUTADANIA. Potser és això el que el PP no pot arribar a entendre.

Respecte a les alternatives que demanen en quant a sòl industrial, hem de reiterar que sí que es contemplen, però han de ser objecte de debats a traves de múltiples reunions que començaran a partir de setembre, a les quals esperem que el PP també puga assistir i aportar tots els suggeriments que tinguen, ja que seran valorades positivament. Sempre, això sí, dins de la coherència urbanística i l’interés general, tal com assenyalava (i esperem que mantinga) la pròpia Conselleria del seu propi partit quan es van presentar els projectes inviables del seu govern. És a dir, més val que oblidem les macrourbanitzacions, els polígons industrials en llocs mediambientalment impossibles i els camps de golf: només així, avançarem. I tenim proves que així ho corroboren: en només uns mesos i amb molts menys diners, hem avançat molt més que en deu anys que en matèria urbanística, malauradament, tardarem a oblidar.

(NATXO GÓMEz es regidord’Urbanisme a l’Ajuntament d’Alcoi)

Send this to a friend