Possibilitat de més tràmits a través de la seu electrònica

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic als serveis públics

‘Home’ de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi

L’Ajuntament d’Alcoi incorpora per a tots els tràmits i notificacions de la seu electrònica la plataforma del ministeri Cl@ve amb l’objectiu que el major nombre possible de persones puga realitzar els tràmits. Fins al moment era necessari el certificat electrònic o la signatura digital. Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic als serveis públics. El seu objectiu principal és que el ciutadà puga identificar-se davant l’Administració mitjançant claus concertades (usuari més contrasenya), sense haver de recordar claus diferents per a accedir als diferents serveis. Cl@ve complementa els actuals sistemes d’accés mitjançant DNI-e i certificat electrònic.Del total de 275 tràmits que es poden realitzar a l’ajuntament, 264 es poden fer via administració electrònica

Send this to a friend