Sanitat oferirà 4.507 places d’ocupació pública en 2023

S'inclouen les 1.300 places que van quedar desertes en els anteriors processos d'estabilització

Sanitat oferirà 4.507 places d’ocupació pública en 2023
Hospital comarcal Verge dels Lliris d’Alcoi. ARXIU

La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat l’Oferta d’Ocupació Pública de 2023, en la qual es preveuen 4.507 places d’ocupació pública que la Conselleria de Sanitat publicarà en el marc d’esta oferta.

Esta oferta inclou 1.300 places estatutàries que en els anteriors processos d’estabilització van quedar desertes. 1.155 d’estes places són d’infermeres o infermers, 18 són places de metges d’urgències hospitalàries i 127 de tècnics especialistes en radiodiagnòstic.

A més, en esta OPO s’incorporen 1.982 places, 1.853 de les quals són places estatutàries i 129 són llocs funcionarials de gestió sanitària.

Finalment, 1.225 del total de places oferides són places estatutàries que es reserven per a la promoció interna de personal fix de diverses categories.

Així mateix, la Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat també una nova relació de llocs de treball (RPT), amb la finalitat d’incloure-hi els nous llocs i que quede reflectit tot el personal funcionari gestionant per la Conselleria de Sanitat en l’RPT.

D’aquesta manera, es garantix que eixos llocs puguen ser inclosos en les ofertes d’ocupació pública i en convocatòries de provisió per a cobrir-les amb caràcter definitiu.

Send this to a friend