Ballarines ‘made in Alcoi’

Ballarines ‘made in Alcoi’

L’escola A3Danza compta amb la quarta promoció de titulats, aconseguint així la consolidació dels ensenyaments professionals de dansa a Alcoi….