Últims dies per a acollir-se a les ajudes a la rehabilitació energètica d’edificis

La convocatòria de l'Ivace finalitza el termini el 31 de juliol

Últims dies per a acollir-se
Plaques solars en la teulada d’un edifici. ARXIU

El termini per a poder accedir a les ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) per a dur a terme actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, finalitzarà el pròxim 31 de juliol de 2021.

L’objectiu d’aquest programa, dotat amb prop de 26 milions d’euros, és donar un impuls a la sostenibilitat de l’edificació existent en la Comunitat, mitjançant actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (façanes), actuacions de millora de l’eficiència energètica i d’utilització d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, així com actuacions de millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Per a poder beneficiar-se de les ajudes, les accions que es realitzen han de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica de l’habitatge o edifici que es rehabilite. Aquest augment de lletra de qualificació energètica implica que un edifici d’habitatges reduirà el seu consum d’energia al voltant d’un 30%, segons les dades d’Ivace Energia. Les ajudes seran com a mínim d’un 25% -35% de la inversió energètica i eficientment realitzada.

Cal recordar que els habitatges compten amb una etiqueta energètica que determina el comportament energètic i que abasta de la A (més eficient) a G (menys eficient). El 26% del parc d’habitatges de la Comunitat registrat per l’Ivace correspon a habitatges amb les lletres F i G, les més ineficients, i si s’inclou la lletra e ascendeix a un 86%, la qual cosa dóna una idea de l’enorme potencial existent en aquest àmbit.

Poden beneficiar-se tant els particulars, com a comunitats de propietaris, comunitats energètiques, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, empreses de serveis energètics (Esses), entitats locals i el sector públic institucional de les administracions públiques.

A més, el programa pretén promoure les actuacions realitzades per comunitats d’energies renovables o comunitats ciutadanes d’energia, per la qual cosa també podran accedir a aquestes ajudes, que a més comptaran una ajuda addicional de fins a un 20%.

Quantia de les ajudes

La quantia de les ajudes oscil·la entre el 25% i el 35% en funció de la mena d’actuació i de l’ús de l’edifici. A aquesta ajuda es pot sumar una ajuda addicional per criteri social, eficiència energètica o per actuació integrada. D’aquesta manera, el percentatge d’ajuda pot arribar a aconseguir fins al 85% del cost.

En el cas del criteri social, l’ajuda es pot incrementar en els edificis d’habitatges de protecció pública o situats en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals.

Quant a l’ajuda addicional per eficiència energètica s’aplica en actuacions que eleven la qualificació energètica de l’edifici per a obtindre una classe energètica «A» o «B», en l’escala de CO₂, o bé, incrementen en dues lletres la qualificació energètica de partida.

Finalment, l’ajuda addicional per actuació integrada, s’aplica en els edificis que realitzen simultàniament la combinació de dues o més tipologies d’actuació sempre que una d’elles siga sobre l’envolupant tèrmica.

Tenen també dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d’una comunitat d’energies renovables o una comunitat ciutadana d’energia.

Accions

Quan les accions, s’enquadren en tres categories: millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (façanes), millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària i millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Send this to a friend