Arranquen les obres de la tercera fase de Els Clots

Es renovarà el clavegueram dels trams de carrers que conformen l'àmbit d'actuació del projecte, aprofitant per a fer-les accessibles

Tercera fase de Els Clots
Imatge dels treballs en una fase anterior del projecte. ARXIU

Està previst que aquest dimarts comencen les obres de la la tercera fase del barri de Els Clots. L’actuació serà duta a terme per un import de 326.700 euros, la qual cosa millora el pressupost base de licitació, que era de 341.022 euros. El termini d’execució de les obres és de 5 mesos. Recordem que aquesta actuació es duu a terme amb una subvenció de la Diputació d’Alacant.

L’objecte principal de les obres és la renovació del clavegueram dels trams de carrers que conformen l’àmbit d’actuació del projecte, en concret, el carrer Rogelio Sanchis i el tram de Gregorio Casasempere Juan, entre Oliver i Pintor Laporta. Les actuacions consistiran en la substitució de la xarxa de clavegueram i la xarxa de proveïment d’aigua potable actuals, la repavimentació de voreres i calçades adaptant disseny al compliment de les normes d’accessibilitat, i la senyalització viària.

El barri de Els Clots és un barri construït en la postguerra, al voltant dels anys 50, i està format principalment per habitatges unifamiliars. Per tant, es tracta d’un barri amb una antiguitat superior al mig segle i, lògicament, la seua urbanització ha esgotat la seua vida útil. Serveis municipals com la xarxa de sanejament i la xarxa de proveïment d’aigua potable, presenten problemes d’obsolescència dels seus materials, així com del seu funcionament.

Cal indicar que les limitacions pressupostàries i la magnitud econòmica de la inversió van obligar des del principi a la divisió del barri per trams de carrers. La primera fase es va executar en 2019 i la segona, en 2020. Queda pendent per a una o diverses fases posteriors els següents trams: carrer Metge Manuel Rodríguez entre Oliver i Pintor Laporta, i el del carrer Pintor Laporta entre els carrers Llibertat i Metge Manuel Rodríguez.

Send this to a friend