Caixa Ontinyent aprova els comptes de 2021

Servei en oficines, digitalització, sostenibilitat, lluita contra el canvi climàtic i pla estratègic a mitjà termini, principals línies d'actuació en 2022.

Caixa Ontinyent aprova els comptes de 2021
Asamblea general de Caixa Ontinyent

Caixa Ontinyent ha celebrat l’assemblea General ordinària, amb assistència de 32 dels 47 membres que la conformen, és a dir, el 68% dels seus consellers generals.

Els resultats mostren un benefici, abans d’impostos, de 12,1 milions d’euros. Després del pagament d’impostos, als quals es destina 2,1 milions d’euros, el benefici net se situa en 10,0 milions d’euros, un 120,15% superior al del 2020, si bé cal considerar l’atipicitat dels exercicis a l’efecte de comparació i que els ingressos no recurrents generats en 2021 per operacions financeres suposen 3,0 milions d’euros.

La proposta de distribució d’estos beneficis permeten elevar el nivell de capitalització de l’entitat (en destinar-se 9,2 milions d’euros a reserves) i potenciar les accions de la seua obra social (a la qual es destinen 0,8 milions d’euros).

La morositat baixa al 3,70% amb una cobertura del 144,07%, i el capital CET1 se situa en el 15,98%, molt per damunt del mínim exigit pel Banc d’Espanya (el 12,00%).

Servei al client, digitalització, implicació social i mediambiental, i nova estratègia a mitjà termini.

Entre les línies d’actuació per a 2022 aprovades per l’Assemblea General, es pretén prioritzar la qualitat en l’atenció presencial en oficines, continuar facilitant l’accés als serveis bancaris digitals, accentuar les accions de conciliació amb les inquietuds dels grups d’interés de la societat i del medi ambient, i dissenyar i implantar un nou pla estratègic a mitjà termini considerant el nou entorn social i econòmic.

Obra Social

Amb el romanent acumulat d’exercicis anteriors, l’Assemblea General ha aprovat el pressupost d’Obra Social per a 2022, xifrat en 1,3 milions d’euros.

Destaca especialment l’actuació a través de la Fundació Caixa Ontinyent, que a més de tindre en funcionament el Mont de Pietat i desenvolupar un programa pioner d’educació financera, assumeix la gestió del Centre Cultural Caixa Ontinyent.

Així mateix, l’Assemblea General ha aprovat, com a nova Obra en col·laboració, la implantació d’un centre social per a ADIEM (Associació per a la defensa i integració dels malalts mentals), que li permetrà dinamitzar la gestió de les seues activitats, bàsicament Centre de Rehabilitació i Integració Social i Centre de Salut Mental, les dos implantades també per l’Obra Social de Caixa Ontinyent.

A més, es mantindran els programes ja establits: centres implantats, publicacions, col·laboració amb col·lectius, presència en Campus i gestió de fundacions participades.

Marxa de l’exercici 2022

El President de l’entitat, José Pla, també ha comentat la situació del sector financer i les seues perspectives en l’actual entorn conformat per la nova societat post-pandèmia i per les incerteses respecte de l’impacte de diferents factors bèl·lics, geopolítics i comercials.

Quant al balanç de gestió dels primers quatre mesos de 2022, Caixa Ontinyent incrementa els seus recursos captats en un 1,09%, passant a 1.136 milions d’euros, i incrementa les inversions en un 1,48%, situant-se en 1.281 milions d’euros. El resultat abans d’impostos es xifra en 3,1 milions d’euros, un 0,8% superior en la mateixa data de 2021. La taxa de morositat baixa al 3,23%.

Elecció de nou membre del Consell d’Administració

L’Assemblea General també ha acordat cobrir una vacant de Vocal independent del Consell d’Administració, nomenant a este efecte a Juan Emilio Oltra Vidal, que ja compta amb l’avaluació favorable del Banc d’Espanya.

Send this to a friend