Conveni per potenciar l’eficiència energètica

Recentment l’alcalde d’Alcoi Toni Francés, junt amb el regidor d’Empresa, Formació i Innovació Manolo Gomicia, han subscrit un conveni amb el president de l’Associació Provincial d’Empresaris de Muntatges Elèctrics i Telecomunicacions, Jaime Llinares Aragonés, el secretari tècnic de l’entitat Juan Fernando Escoda, i el secretari general Andrés Gálvez, mitjançant el qual l’Ajuntament i l’associació es comprometen a portar a terme diverses accions per fomentar l’eficiència energètica, l’estalvi elèctric, la formació, i també la informació a la ciutadania en matèria de sostenibilitat i estalvi energètic.

El conveni signat assenyala que ambdues institucions crearan una comissió mixta integrada per tres persones de cadascuna de les parts signants, la qual desenvoluparà diversos convenis singulars fent els seu seguiment i avaluació. Entre els objectius de l’acord s’assenyala el foment de l’ocupació local del col·lectiu professional dels electricistes, la contribució a fomentar l’eficiència energètica i l’autoconsum entre la ciutadania i els professionals del sector, la difusió de la cultura de l’estalvi energètic, l’ús de fonts d’energia renovable, la informació i formació tant a la ciutadania com als professionals de la ciutat, i el foment del coneixement i la formació dels professionals del sector. A banda d’això, segons assenyala el regidor Manolo Gomicia, “volem també posar en marxa accions per difondre entre la ciutadania el foment de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, i alhora fomentar l’emprenedurisme en els centres de Formació Professional. En conjunt, la nostra intenció és anar acomplint objectius per anar aconseguint que Alcoi tinga cada vegada major eficiència energètica, i al mateix temps impulsar el sector energètic en la ciutat, ja que és un dels sectors amb major futur”.

Send this to a friend