Demà arrancaran les obres de manteniment de voreres en Sant Pancraç

Els treballs consistiran en la renovació del paviment de les calçades i la reparació de vorades i voreres

Demà arrancaran les obres de manteniment de voreres en Sant Pancraç
D’altra banda, s’ha començat a actuar en la part alta del carrer Sant Joan de Ribera.

Ja està a punt el manteniment de voreres i calçades i millora dels serveis en el barri de Sant Pancraç, ja que aquestes obres començaran demà.

El cost final d’aquests treballs serà de 133.100 euros, rebaixant en 12.020 euros el preu base de licitació fixat en 145.120 euros, segons s’indica des de l’Ajuntament d’Alcoi.

El citat projecte consisteix en la renovació del paviment de les calçades, i la reparació de vorades i voreres del carrer i carreró de Sant Pancraç, carrer Donya Amalia des de les interseccions del Camí i carrer de Maulets i el tram del carrer Doctor Guerau definit entre els carrers Donya Amalia i Maulets. També duran a terme la reparació d’un tram de clavegueram amb problemes d’obstrucció i la millora de la xarxa d’enllumenat públic del carrer i carreró de Sant Pancraç.

En paral·lel, i per part dels serveis municipals, s’iniciaran altres treballs complementaris com són la instal·lació d’il·luminació led substituint les actuals i la instal·lació d’un nou semàfor a la demanda en la Beniata, que facilite l’accés per als vianants dels veïns al barri de Santa Rosa. En total es calcula que s’invertiran al voltant d’uns 200.000 euros en aqueixa zona de la ciutat.

El termini d’execució de l’obra és de 3 mesos, mentre que el termini de garantia serà d’un any comptat des de la data de recepció de les obres. Durant aquest termini s’aplicarà el que s’estableix en la legislació vigent, que indica que totes les despeses que s’ocasionen per la conservació de les obres durant el període de garantia seran de compte del contractista, no tenint dret a cap indemnització per aquest concepte.

“Demà començaran unes actuacions que han sigut reivindicades des de fa molt temps pels veïns. Es tracta d’un barri en el qual no s’ha fet cap intervenció de manteniment des de fa molts anys. Considerem que les seues reivindicacions són molt justes”, ha indicat el vicealcalde, Jordi Martínez qui ha afegit que “una vegada es culmine aquesta primera intervenció el Govern Municipal té previst escometre altres actuacions en aquest barri, entre les quals destaca la solució a problemes de trànsit que existeix en determinats carrers d’aquest”.

El veïnat ja ha sigut avisat de l’actuació en la qual durant la seua primera fase, aproximadament fins al 4 de febrer es tallarà un xicotet tram al trànsit, concretament el conegut com el carreró de Sant Pancraç.

OBRES SANT JOAN DE RIBERA
Així mateix, cal ressaltar que ahir van donar principi les obres de millora de l’itinerari de vianants en la part alta del carrer Sant Joan de Ribera i que consisteixen en la construcció d’una nova vorera des del número 84 al número 96.

Send this to a friend