Es cometen una mitjana de 200 infraccions diàries en l’àmbit de la conversió en zona de vianants

Ja fa una mica més de mig any que es va posar en marxa la primera fase

200 infraccions diàries a la peatonalització
Al carrer Sant Llorenç és on els conductors més s’equivoquen. XAVI TEROL

Ja fa una mica més de mig any que es va posar en marxa la primera fase de la conversió en zona de vianants del Centre i comencen a advertir-se els primers resultats més enllà dels directament derivats dels canvis en la circulació, com és la reducció del trànsit rodat i, en conseqüència, una menor contaminació. La valoració que fan els responsables municipals és positiva, a pesar que sempre hi ha qüestions a millorar.

I entre les qüestions a millorar es troba l’elevat nombre d’infraccions que continuen cometent els conductors malgrat que ja ha passat més de mig any des que es va començar a aplicar l’ordenança de conversió en zona de vianants en el Centre. Crida l’atenció que encara es produeixen una mitjana de 200 diàries, si bé de moment només es tramita la corresponent sanció en cas que el suposat infractor siga reincident. En aquest sentit, segons la informació facilitada, de moment s’han imposat un total de 232 sancions.

El regidor de Mobilitat, Jordi Martínez, explica que la major part dels infractors s’equivoquen en accedir als carrers Sant Llorenç i Sant Josep, així com el desviament de trànsit procedent de la Zona Alta per Torre de les Maçanes, on per aquest motiu tenen previst reforçar la senyalització que avisa de l’entrada dels vehicles en l’àmbit de la conversió en zona de vianants. A més, Martínez adverteix que a partir d’ara seran més estrictes a l’hora d’aplicar l’ordenança, ja que entra en marxa l’anunciat nou sistema de gestió de multes a través de SUMA.

Amb això es passa a treballar del cens local de vehicles a la base nacional que posseeix el SUMA a través de la Guàrdia Civil, per tant, es podran notificar les sancions a qualsevol vehicle, no sols als d’Alcoi. Igual que aspectes com la gravetat i valoració de la sanció –fins al moment moltes de les decisions de deixaven a criteri de la Policia– han quedat establides en l’ordenança municipal de circulació, aprovada recentment i elaborada sobre la base d’un document marc sobre les sancions del SUMA.

Quant a la resta de qüestions a revisar, en aquests moments l’Ajuntament està duent a terme nous mesuraments per a controlar l’aforament de vehicles als carrers Sant Jaume i Casa Blanca, i comprovar d’aquesta manera si s’estan complint les previsions inicials que van llançar els estudis de trànsit previs. Martínez remarca que el departament treballa ara en aquest àmbit, com també es vénen atenent algunes demandes veïnals, cas d’una comunitat d’habitatges de la zona del Parterre, i també a proposta del regidor no adscrit Marcos Martínez, s’està estudiant la possibilitat de canviar el sentit de circulació en La Cordeta, de manera que es puga pujar per Sant Nicolau des d’aquest carrer i així facilitar un nou desviament del trànsit per a descongestionar Casa Blanca. No obstant això, aquest canvi requereix modificar l’ordenança en preveure el document la conversió en zona de vianants completa de Sant Nicolau en la segona fase.

Send this to a friend