La construcció de la rotonda de l’avinguda Azorín començarà aquest mes

Amb la finalitat de solucionar la problemàtica del trànsit

Avda. Azorín
L’Avinguda Azorín ha comptat amb moltes solucions que no han funcionat

Les obres de construcció de la nova rotonda que regularà el trànsit en la intersecció entre l’avinguda Azorín amb l’avinguda Miguel Hernández d’Ibi donaran principi a la fi d’aquest mes. L’àmbit d’actuació s’estén al tram de l’avinguda d’Azorín entre Avinguda Joan Carles I i Carrer Verge de Guadalupe i a les confluències entre Avinguda d’Azorín i Carrer Miguel de Cervantes, Avinguda Miguel Hernández i Carrer la Via.

Els treballs han sigut adjudicats a la mercantil Pavasal Empresa Constructora per un import de 259.192,07 euros. El termini màxim per a l’execució de les obres serà de tres mesos, a comptar des de la signatura de l’acta de replanteig i inici d’aquestes.

Per a realitzar aquesta actuació, la Diputació d’Alacant ha concedit una subvenció a l’Ajuntament d’Ibi per valor de 126.701,50 euros, sent la resta aportació municipal. L’ajuda està emmarcada dins de la convocatòria per a l’exercici 2019 a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a inversions financerament sostenibles. L’organisme provincial també ha costejat la redacció del projecte, valorat en 3.349,72 euros.

L’objecte de les obres projectades és la transformació de la intersecció de dues avingudes principals de la localitat com són l’avinguda d’Azorín i l’avinguda de Miguel Hernández d’Ibi en una rotonda urbana que dinamitze el trànsit rodat, reduint el temps d’espera en aturat dels vehicles que circulen per l’avinguda de Miguel Hernández, mancades de prioritat de pas.

Els treballs consistiran en la renovació i adequació del paviment de voreres, la generació de la rotonda, la reposició d’asfalts i reforç de ferms. D’altra banda, també es modificarà enllumenat públic, es millorarà la xarxa de proveïment d’aigua i es reposaran arquetes i registres afectats de les obres, així com embornals i defenses de drenatge previs a la rotonda i la senyalització s’adaptarà a la nova realitat, tot això sempre compliment a normativa d’accessibilitat.

Santiago Cózar, edil d’Urbanisme, assenyalava que “aquest projecte es realitza per a donar solució a un problema de trànsit, ja que era una zona conflictiva quant a accidents, que al mateix temps s’està estudiant la tematització de l’espai perquè resulte una bonica sorpresa per a tots els veïns i veïnes d’Ibi”.

Send this to a friend