Projecten una Agència d’Innovació per a fomentar el teixit industrial a Alcoi

El projecte comptaria amb 70.000 euros de pressupost

L’Agència d’Innovació se situarà en el futur Parc Tecnològic de Rodes. | ARXIU

La creació d’una Agència d’Innovació a Alcoi és una de les 28 accions que conformen el pla industrial ‘ImpulsaAlcoi’ i que ha sigut recentment anunciada per part de l’Ajuntament d’Alcoi.

Aquest projecte té per objectiu reforçar i incrementar el pes de l’activitat industrial en la zona, convertint a Alcoi en una ciutat industrial adaptada al segle XXI, ja que l’enfocament és entendre la indústria com un sector intensiu en coneixement, orientat a productes d’alt valor afegit, amb mà d’obra qualificada, formació professional i universitària adaptada a les necessitats de les empreses i capacitat d’adaptació als canvis del mercat actual i futur. Entre les finalitats d’aquest projecte també es troba promoure l’ús de la innovació com a font generadora de riquesa social i econòmica, a més de desenvolupar-se com una innovació oberta, amb participació ciutadana, col·laborativa, social i rendible social i econòmicament. 

De moment, es preveu que l’Agència d’Innovació estiga dotada amb un pressupost de 70.000 euros de manera que l’Ajuntament aportara part d’aqueixa quantitat, alhora que es buscaria la col·laboració d’altres entitats com per exemple, l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i Labora. Quant a la localització, la intenció és que aquest projecte estiga assentat en el futur Parc Tecnològic de Rodes quan aquest siga una realitat, però mentrestant, l’Agència d’Innovació estaria en l’espai Àgora.

El pla ‘ImpulsaAlcoi’, del qual forma part aquest projecte, està obert a aportacions i es pot consultar en http://impulsalcoi.org.

Send this to a friend