Reinicien la tramitació urbanística de la Mallaeta en Banyeres

Compromís va assenyalar que preferia que aquest espai no s'urbanitzara

Reinicien la tramitació urbanística de la Mallaeta en Banyeres
L’espai de “La Mallaeta” es troba prop del Poliesportiu

El Ple de l’Ajuntament de Banyeres ha aprovat la petició de Promocions la Mallaeta S.L. per a donar tràmit al Sector 6 “Pla Roig” de les Normes Subsidiàries de Planejament, espai conegut com “la Mallaeta”, i que puga “reiniciar-se” tota la tramitació administrativa dirigida a l’obtenció dels permisos necessaris perquè en el futur puga permetre’s el desenvolupament urbanístic de la zona. L’aprovació es va realitzar amb 6 vots a favor i 7 abstencions.

Lorena Ferre, portaveu del Grup Municipal de Compromís, va dir que la seua agrupació preferia que aquest espai no s’urbanitzara, però que en el moment en què es va redactar el pla general d’urbanisme es va estimar el contrari. Va assenyalar que s’havien negociat millores “per a minimitzar” l’impacte ambiental, que s’havia establit una franja de 40 metres des del camí de la Mallaeta fins on es preveu desenvolupar el projecte per a reduir aquest impacte, que s’havia ajustat el projecte reduint el nombre d’habitatges i que s’havia acordat que es desenvolupara en tres fases en funció de la demanda.

Va assenyalar que fer el contrari “hipotecaria” Ajuntament durant molts anys perquè caldria afrontar indemnitzacions, mentre que va subratllar que aquesta situació era una herència rebuda del PP.

Per la seua part Fernando Sempere, representant del PSOE, va recordar que era una qüestió que venia arrossegant-se durant quasi trenta anys i va incidir en què el projecte havia sigut revisat perquè tinguera un menor impacte ambiental. Encara que el seu vot va ser favorable per a evitar possibles contenciosos, va animar a institucions i associacions al fet que presentaren al·legacions quan fóra exposat incidint en l’“impacte” que pot implicar per a la serra. El PP, que va votar a favor, va fer història del procés que va portar a l’aprovació de les normes subsidiàries recordant que no es van produir al·legacions en l’exposició pública.

Send this to a friend