Vericat, implantologia dental avançada

Vericat, implantologia dental avançada
El Dr. Alberto Vericat

Vericat Implantologia Immediata Alcoi, com la resta de clíniques Vericat, està dedica en exclusiva als implants dentals. Els seus pacients recuperen l’estètica i la funció masticatòria des del primer dia. Fins i tot en casos complicats.

Perdre dents és un problema que provoca complexos en somriure i dificultats en mastegar. L’odontologia ofereix diverses solucions per a reposar dents perdudes o substituir aquells que estan en situació irrecuperable. Sens dubte, els implants dentals són el tractament amb millors resultats d’estètica, confort i durabilitat.
Això ho sap bé l’Equip Vericat, que es dedica en exclusiva a la implantologia dental i que és pioner des de 2002 en implants dentals immediats. Amb aquesta tècnica es redueix a només unes hores un tractament que amb el sistema convencional dura mesos.
“Extraiem les dents irrecuperables, en cas que n’hi haja, col·loquem els implants i les dents fixes en el mateix dia. Sense dolor i sense estar ni un sol dia sense dents”, explica el Dr. Alberto Vericat.
El protocol de treball dels cirurgians orals de Vericat Implantologia Immediata permet garantir per a tota la vida els implants col·locats. Per a això, el pacient ha de seguir unes senzilles pautes de manteniment que s’indiquen en clínica i uns hàbits d’higiene similars als que cal tindre amb les dents naturals.

IMPLANTS DENTALS PER A CASOS COMPLEXOS
Quan una persona no disposa d’os suficient en quantitat o qualitat és necessari emprar procediments avançats d’implantologia. “En aquests casos, en les clíniques Vericat es recorre als implants zigomàtics com a tractament de primera elecció. Es tracta d’una tècnica que evita alternatives més molestes per al pacient, com els empelts d’os, i que proporciona dents fixes des del primer dia”, detalla el Dr. Vericat.

Send this to a friend