Alcoi destinarà 35.000 euros a ajudes a la cooperació internacional

S'han aprovat les bases per a ONGD que realitzen aquest tipus de projectes

Alcoi destinarà 35.000 euros a ajudes a la cooperació internacional
Façana de l’Ajuntament d’Alcoi. | ARXIU

La Junta de Govern Local va aprovar dilluns passat les bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD) que realitzen projectes de cooperació internacional.

Concretament, aquestes bases, són per a aquells projectes que es realitzen al llarg d’enguany. Aquestes ajudes es van atorgar per primera vegada en 2016.

La dotació pressupostària destinada a aquesta línia de subvencions específiques serà l’establida en el Pressupost General de la Corporació i ascendeix a 35.000 euros per a l’any 2021.

S’adjudicarà la subvenció sol·licitada al projecte de cooperació que major puntuació obtinga una vegada aplicats els criteris prioritaris que vénen recollits en les bases.

El projecte que major puntuació obtinga, rebrà una subvenció de 19.000 euros com a màxim i el projecte que obtinga la segona millor puntuació, rebrà una subvenció de 16.000 euros com a màxim. En cas que el projecte amb major puntuació se subvencione amb un import inferior a 19.000 euros, i/o el segon projecte amb un import inferior inferior a 16.000€, la quantitat sobrant podrà passar al següent projecte millor puntuat, sempre que no supere els 15.000 euros i així successivament.

La subvenció sol·licitada no serà superior al 80% del cost total del projecte.

Les sol·licituds es realitzaran mitjançant instància en la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi en el termini de vint dies hàbils (20 dies) següents a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Les ONGD i entitats que concórreguen, per a l’obtenció de subvencions hauran d’estar legalment constituïdes i inscrites en els Registres Oficials pertinents, incloent el Registre d’Associacions de l’Ajuntament d’Alcoi.

“Aquestes ajudes són per a entitats locals que fan una gran tasca en l’àmbit sanitari o social, entre altres i des de l’ajuntament sempre fem costat a aquestes iniciatives. Són ajudes que necessiten altres països i som nosaltres els que hem de secundar, ajudant a aquestes entitats per a portar avant diversos projectes”, ha indicat la regidora de Polítiques Inclusives, Aranza de Gràcia.

Send this to a friend