Carmestoltes Alcoi 2023

Carnestoltes Alcoi 2023

El Carnestoltes d’Alcoi 2023 ha convertit el centre de la ciutat en una animat escenari, en el qual gent de…