El Centre i altres contes

El 2016 es va crear la “Mesa del Centre” integrada per tots els partits polítics existents i diverses entitats (com…